Einfamilienhaus 6 Schlafzimmer + - Alvor, Portimão, zu verkaufen

Preissenkung
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/8eb513a4-a880-4466-a1f5-b49c3f2c3fc5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/a9e7888a-de91-4d67-b5f8-4544a2e1fd66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/100ea2dc-7a25-43ea-9710-262bed5abeba.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/04418c4d-d81a-4f3c-b8c0-33ec2eea7975.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/0f97a7ab-0335-44cd-bec8-61b9bb0a7488.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/9a1b5222-822e-4a30-a340-b5ef3266969c.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/3cb72ac5-1b33-4b73-811b-11ad4b912246.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/a80e9639-aade-4677-9d9d-33d549b042c8.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/80fd15eb-1449-4da7-a70c-cf094da5891f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/3bd489a7-dd77-4d57-8d68-0287fa58ef64.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/e173bef2-1fa3-41d3-8ca1-a41e5f82a495.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/33d83c51-818e-47e8-a3e3-a30a28faba05.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/9e7bd093-f3d2-43b0-8fd5-7a18db7c2e55.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/d9d31aff-9e38-4edb-bcb0-31b8377984d1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/56bd2690-ae54-4c5d-ba09-9caff0f72b8c.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/f91a4ea4-3e69-4d06-9117-847de96e422b.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/cfbcabaf-ceb1-4cea-9e0e-ba3a825afc87.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/d87a7545-1917-4c75-a3da-75e5263c1959.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/6d64a30e-8c37-4342-86f8-af0b46a8dad1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/87aeec4f-046e-45fb-9d12-970c58226b6a.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/5d4dd0d5-2b2b-4845-8a0f-fc17de646638.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/5e4c0f3f-ae4e-42aa-a4c4-9061bca7fc8f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/81dd71f1-6f22-4422-a906-b20010984241.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/9032cebb-71b6-45b4-b7ab-802732be6f6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/b477c212-98bf-40b6-94c9-e21bcd97a762.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/f87e9179-6bc3-4ff4-ac5d-d19f9cc16d3e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/5dad0f5a-b805-45f4-935f-315c1f0139eb.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/cf2b3bce-3040-4726-b2fb-04bfb2552739.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/bf352e06-ce8d-4a2a-923e-c22ba1c6b1e2.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/21db290d-d9fc-4a59-afa2-af489f025637.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/70a3f3ec-d5c3-4dc0-9d28-91a3522799b9.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/38fc8f1a-3162-424e-9438-dacc4a18f692.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ccb0fea5-2de0-48c1-9a10-561d654bd172.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/3ae482af-b517-427c-98ae-6830f780d3a2.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ec0a2562-d782-4b0d-93f5-7f126d20c896.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/4c324b1f-1a86-429a-9d73-ff9fc7b5fbbf.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/a9df3312-b813-4725-95b0-170ebc8873ae.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ea5bf667-c18f-441b-9d16-06733ea4f208.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/a979aab8-1e6d-4e78-85a8-1d53e1415725.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/08633ff0-cdec-43cd-9d16-078dc3d80a37.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/13e71760-9d05-48ae-a2e6-dffdcae26d4f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/0cf43eb9-7e6f-4d22-81d2-050459d15cb2.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/635bcbe5-a933-4d43-9cba-86b7e0c2db78.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/b14b908d-1cd3-4fc5-91e6-4ff213c3d066.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/0d275a04-895c-406c-b3c1-617b3b0fdce7.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/13216780-81b5-468e-bb7c-b882d0df46e9.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/7cdfbf20-d227-4c5e-a0a2-3155dace4c8a.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/20a7bfee-3015-4ef8-9048-85912c093eef.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/937deb15-7bf0-4b14-9a42-7eb458ee6cfe.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/454cb9fc-46d7-4899-bbdf-6dbea2eed4dd.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/be070bfe-d40a-460c-aa6f-d278991d07e8.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/548b87b5-5b09-406d-a6b3-83b34f1119ac.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/69850160-f838-42f6-9f30-715eb9c944c6.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/e7ab4639-158b-45d0-b2be-460f71787a6b.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ec84a509-c57f-4d91-8110-10f4e8dddb18.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ef55e855-6410-4553-9212-aac612127ae0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ff8ab33c-8bbf-46fa-97b9-60b79c526074.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/60af6628-f7d4-438f-82cb-7bb9cafb94b1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/97fff49f-200f-4959-a4cd-6ea6faa7d95f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/6661714f-9db6-4c93-a04d-4fb532fc7a92.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/cd3d5721-a0e3-43d3-92a7-d96cff5a782c.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/8eb513a4-a880-4466-a1f5-b49c3f2c3fc5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/a9e7888a-de91-4d67-b5f8-4544a2e1fd66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/100ea2dc-7a25-43ea-9710-262bed5abeba.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/04418c4d-d81a-4f3c-b8c0-33ec2eea7975.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/0f97a7ab-0335-44cd-bec8-61b9bb0a7488.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/9a1b5222-822e-4a30-a340-b5ef3266969c.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/3cb72ac5-1b33-4b73-811b-11ad4b912246.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/a80e9639-aade-4677-9d9d-33d549b042c8.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/80fd15eb-1449-4da7-a70c-cf094da5891f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/3bd489a7-dd77-4d57-8d68-0287fa58ef64.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/e173bef2-1fa3-41d3-8ca1-a41e5f82a495.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/33d83c51-818e-47e8-a3e3-a30a28faba05.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/9e7bd093-f3d2-43b0-8fd5-7a18db7c2e55.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/d9d31aff-9e38-4edb-bcb0-31b8377984d1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/56bd2690-ae54-4c5d-ba09-9caff0f72b8c.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/f91a4ea4-3e69-4d06-9117-847de96e422b.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/cfbcabaf-ceb1-4cea-9e0e-ba3a825afc87.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/d87a7545-1917-4c75-a3da-75e5263c1959.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/6d64a30e-8c37-4342-86f8-af0b46a8dad1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/87aeec4f-046e-45fb-9d12-970c58226b6a.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/5d4dd0d5-2b2b-4845-8a0f-fc17de646638.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/5e4c0f3f-ae4e-42aa-a4c4-9061bca7fc8f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/81dd71f1-6f22-4422-a906-b20010984241.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/9032cebb-71b6-45b4-b7ab-802732be6f6c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/b477c212-98bf-40b6-94c9-e21bcd97a762.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/f87e9179-6bc3-4ff4-ac5d-d19f9cc16d3e.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/5dad0f5a-b805-45f4-935f-315c1f0139eb.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/cf2b3bce-3040-4726-b2fb-04bfb2552739.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/bf352e06-ce8d-4a2a-923e-c22ba1c6b1e2.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/21db290d-d9fc-4a59-afa2-af489f025637.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/70a3f3ec-d5c3-4dc0-9d28-91a3522799b9.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/38fc8f1a-3162-424e-9438-dacc4a18f692.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ccb0fea5-2de0-48c1-9a10-561d654bd172.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/3ae482af-b517-427c-98ae-6830f780d3a2.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ec0a2562-d782-4b0d-93f5-7f126d20c896.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/4c324b1f-1a86-429a-9d73-ff9fc7b5fbbf.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/a9df3312-b813-4725-95b0-170ebc8873ae.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ea5bf667-c18f-441b-9d16-06733ea4f208.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/a979aab8-1e6d-4e78-85a8-1d53e1415725.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/08633ff0-cdec-43cd-9d16-078dc3d80a37.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/13e71760-9d05-48ae-a2e6-dffdcae26d4f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/0cf43eb9-7e6f-4d22-81d2-050459d15cb2.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/635bcbe5-a933-4d43-9cba-86b7e0c2db78.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/b14b908d-1cd3-4fc5-91e6-4ff213c3d066.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/0d275a04-895c-406c-b3c1-617b3b0fdce7.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/13216780-81b5-468e-bb7c-b882d0df46e9.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/7cdfbf20-d227-4c5e-a0a2-3155dace4c8a.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/20a7bfee-3015-4ef8-9048-85912c093eef.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/937deb15-7bf0-4b14-9a42-7eb458ee6cfe.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/454cb9fc-46d7-4899-bbdf-6dbea2eed4dd.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/be070bfe-d40a-460c-aa6f-d278991d07e8.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/548b87b5-5b09-406d-a6b3-83b34f1119ac.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/69850160-f838-42f6-9f30-715eb9c944c6.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/e7ab4639-158b-45d0-b2be-460f71787a6b.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ec84a509-c57f-4d91-8110-10f4e8dddb18.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ef55e855-6410-4553-9212-aac612127ae0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/ff8ab33c-8bbf-46fa-97b9-60b79c526074.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/60af6628-f7d4-438f-82cb-7bb9cafb94b1.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/97fff49f-200f-4959-a4cd-6ea6faa7d95f.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/6661714f-9db6-4c93-a04d-4fb532fc7a92.JPG
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/236163/cd3d5721-a0e3-43d3-92a7-d96cff5a782c.JPG
 • 6
 • 4
 • 435.5m2
 • 1580m2
Ref: MP175
Verkaufspreis 990.000 €
 • 6
 • 4
 • 435.5m2
 • 1580m2
Ref: MP175

Eigenschaften

 • Kamin
 • Schwimmbad
 • Garten
 • Baujahr : 1981
 • Terrassen
 • Garage
 • Dachterrasse
 • Strand fusslaeufig erreichbar
 • Zentrale Lage
 • Energie ausweis: D
 • Energetische Zertifizierung

Ort

Anfragen

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung der Website bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie akzeptieren.   Erfahren Sie mehr