Gebäude - Albufeira, Albufeira, zu verkaufen

Neuheit
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/86075900-9886-4bcb-b1e3-8faedec62d28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/4537e046-e1d7-462e-ad72-02fc859433e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/8f7624d7-1c8c-4041-bd69-2f1b6e2fe365.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/35198ed8-38ad-444e-b18d-9d1e1b89ba70.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/b0a57a43-690f-4b37-afa6-6137b17e56b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/2070b9df-bec7-417e-bf9b-6ff56c6cc726.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/0cbf6bda-f2dc-4b92-b02b-2cd6f2c87f94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/455499d4-77d5-41ae-977f-d3366f05c091.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/d6b2c96f-6b14-427d-a4a2-76d8a1c801d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/29d06312-e1ac-43e5-8cf2-dd48b9c97e51.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/bb29980a-e836-49a5-b0c8-8716ab8748e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/69d4540d-bed0-4d4b-9832-ba76fcaf890c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/5367c7b0-b5ea-4afd-98f2-986b89238877.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/3ac1c37c-d9ba-4133-94ee-b856e890044a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/fda8a233-b7b5-4b36-a528-dab915b439f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/8d35bf7b-6641-418c-a96a-c83a624fa2ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/7871db00-9b36-4d79-8559-b71bfd5a21c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/efdcf602-8a4a-43a2-a8d6-c532a1380aa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/4229ee8e-1913-402a-96d0-ffde668df798.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/ad7cbb40-a4d7-4398-a1a1-bd218348e9e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/4d349a72-3ee6-42e5-bed7-5b6b19739ecc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/176f5365-292f-46dd-b45b-fe37fa517c23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/7257cbc8-3ad2-435f-858f-8160fe062660.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/536e3f52-5221-487d-bf43-c5ea56421eb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/8180dbdf-1888-4f22-9a56-a5c971261d1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/fb991c84-b2e9-4a8e-b040-b0254d91932c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/f2053bc3-b9a9-4b58-801b-5468781e8e96.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/3953c84f-7e98-44f9-9be0-c63d6665a1ee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/43f11ee0-bffb-473a-94d7-a50b9cb422cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/367cdee1-65c0-4735-8149-e59862d6ed95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/c7b9e972-053b-4863-8502-14c0d6d1c67b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/c27c5604-5d4b-459b-9198-b1c0aea94a07.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/6ca05a76-19c8-4a50-bbe1-01d6eb75e4d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/201a1a6f-3390-4938-896f-3c2ec8259b7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/76e7bed3-f752-4798-8538-6f822e212f73.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/5dcb4f68-2533-442c-9ec1-05004ebcac9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/ddf4179d-eae0-4deb-b191-23a4f26908b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/b4b04d2f-c14c-4d4b-9051-e0581e8565c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/7cdc6bfc-25e2-43d8-99f8-be40a88f1e5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/4a1cb117-2cb6-4283-8e22-95373ab4a266.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/f2557a3e-3c07-4426-8d86-93f0a8a49362.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/4d2889a8-816c-46a8-ae92-30dc4e0dd5eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/f62f48c6-63df-4d6c-8f63-05a4ebe7273c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/2c4a5103-f354-4fc7-b433-b4c6f9a420c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/ad5ed1a6-d77b-4e3f-aa14-c1ab7c940fd3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/0c9d6bef-a453-4a50-a137-9e3b75cf81ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/58589433-5a20-4548-92bd-85a157531eee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/86075900-9886-4bcb-b1e3-8faedec62d28.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/4537e046-e1d7-462e-ad72-02fc859433e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/8f7624d7-1c8c-4041-bd69-2f1b6e2fe365.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/35198ed8-38ad-444e-b18d-9d1e1b89ba70.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/b0a57a43-690f-4b37-afa6-6137b17e56b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/2070b9df-bec7-417e-bf9b-6ff56c6cc726.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/0cbf6bda-f2dc-4b92-b02b-2cd6f2c87f94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/455499d4-77d5-41ae-977f-d3366f05c091.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/d6b2c96f-6b14-427d-a4a2-76d8a1c801d4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/29d06312-e1ac-43e5-8cf2-dd48b9c97e51.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/bb29980a-e836-49a5-b0c8-8716ab8748e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/69d4540d-bed0-4d4b-9832-ba76fcaf890c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/5367c7b0-b5ea-4afd-98f2-986b89238877.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/3ac1c37c-d9ba-4133-94ee-b856e890044a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/fda8a233-b7b5-4b36-a528-dab915b439f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/8d35bf7b-6641-418c-a96a-c83a624fa2ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/7871db00-9b36-4d79-8559-b71bfd5a21c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/efdcf602-8a4a-43a2-a8d6-c532a1380aa4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/4229ee8e-1913-402a-96d0-ffde668df798.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/ad7cbb40-a4d7-4398-a1a1-bd218348e9e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/4d349a72-3ee6-42e5-bed7-5b6b19739ecc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/176f5365-292f-46dd-b45b-fe37fa517c23.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/7257cbc8-3ad2-435f-858f-8160fe062660.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/536e3f52-5221-487d-bf43-c5ea56421eb9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/8180dbdf-1888-4f22-9a56-a5c971261d1b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/fb991c84-b2e9-4a8e-b040-b0254d91932c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/f2053bc3-b9a9-4b58-801b-5468781e8e96.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/3953c84f-7e98-44f9-9be0-c63d6665a1ee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/43f11ee0-bffb-473a-94d7-a50b9cb422cc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/367cdee1-65c0-4735-8149-e59862d6ed95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/c7b9e972-053b-4863-8502-14c0d6d1c67b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/c27c5604-5d4b-459b-9198-b1c0aea94a07.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/6ca05a76-19c8-4a50-bbe1-01d6eb75e4d7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/201a1a6f-3390-4938-896f-3c2ec8259b7c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/76e7bed3-f752-4798-8538-6f822e212f73.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/5dcb4f68-2533-442c-9ec1-05004ebcac9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/ddf4179d-eae0-4deb-b191-23a4f26908b2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/b4b04d2f-c14c-4d4b-9051-e0581e8565c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/7cdc6bfc-25e2-43d8-99f8-be40a88f1e5b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/4a1cb117-2cb6-4283-8e22-95373ab4a266.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/f2557a3e-3c07-4426-8d86-93f0a8a49362.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/4d2889a8-816c-46a8-ae92-30dc4e0dd5eb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/f62f48c6-63df-4d6c-8f63-05a4ebe7273c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/2c4a5103-f354-4fc7-b433-b4c6f9a420c1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/ad5ed1a6-d77b-4e3f-aa14-c1ab7c940fd3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/0c9d6bef-a453-4a50-a137-9e3b75cf81ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1701/2334e5f3-7bcd-4a9c-98e2-30519ce433bf/356925/58589433-5a20-4548-92bd-85a157531eee.jpg
 • 15
 • 11
 • 800m2
 • 200m2
Ref: PR449
Verkaufspreis 1 920 000 €
 • 15
 • 11
 • 800m2
 • 200m2
Ref: PR449

Gebäude mit 9 Fraktionen für Wohnen und Gewerbe

Städtisches Gebäude bestehend aus 9 autonomen Fraktionen für Wohnen und Gewerbe.

Es kann für den Aufenthalt, für die Unterkunft oder für die Umwandlung in Herberge oder Gästehaus verwendet werden.

Es hat einen fantastischen Meerblick, befindet sich in der privilegierten Gegend von Albufeira, 1 Minute von einem der berühmtesten Strände und allen Arten von Waren und Dienstleistungen, wie Apotheken, Supermärkte, Restaurants, Geschäfte und 2 m vom historischen Zentrum entfernt.

Unser Unternehmen hilft in allen Bereichen, wie z.B. bei der Erlangung der besten Wechselkurse, bei der Eröffnung eines Kontos und bei der Dokumentation von Bankkrediten, bei der Durchführung von Verbesserungsarbeiten,

etc.Do diese Gelegenheit nicht verpassen und besuchen Sie sie mit uns.Eigenschaften

 • Kamin
 • Terrassen
 • Strand fusslaeufig erreichbar
 • Zentrale Lage
 • Energie ausweis: C
 • Lareira
 • Painéis solares
 • Balkon
 • Meerblick
 • Energetische Zertifizierung

Anfragen

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung der Website bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie akzeptieren.   Erfahren Sie mehr